"Enter"a basıp içeriğe geçin

Vahyin Hedeflediği Nesil

Değinilecek Konular
– vahiy, medeniyet, cahiliye kavramları
– toplumu şekillendirmede vahyin rolü
– Kur’an in öngördüğü nesil
– günümüz toplumunun vahye ihtiyacı, vahyin diğer sistemlerden üstünlüğü
– vahyin toplumda sağladığı avantajlar (akıl, can emniyeti vs)
Aktif eğitim
– maddeler halinde olan konulardan kavram haritası
– avantajlar in kağıda yazıp dağıtılması, zamanı geldiğinde ferde okutup hocanın açıklaması
– avantajlar konusunda beyin fırtınası
Kaynaklar
https://www.furkannesli.net/yazilar/vahyin-hedefledigi-nesil-1
https://tvfurkan.net/2015-mardin-kuran-toplumu-konferans-bolumu_c2699d721.html